İÇ GİYİM
Yeni Ürünler
Marka: X-Lady
Satış Fiyatı: 26,90 TL
Marka: Orkide
Satış Fiyatı: 19,31 TL
Marka: Orkide
Satış Fiyatı: 19,31 TL
Marka: Nazik
Satış Fiyatı: 12,90 TL
Marka: Nazik
Satış Fiyatı: 12,90 TL
Üyelik Formu
T.C. KİMLİK NO :
ADINIZ :
SOYADINIZ :
DOĞUM TARİHİ :
E-POSTA :
ŞİFRE :
ŞİFRE TEKRAR :
TELEFON :
CEP TELEFONU : Ör:5xxxxxxxxx
ADRES :
ŞEHİR :
İLÇE :
SEMT :
MAHALLE :
MÜŞTERİ NUMARASI :
MÜŞTERİ ADI : MELEK YILMAZ

İşbu anlaşma, Nezihe Merve YILMAZ - Modeste İç Giyim (bundan sonra Balböceği olarak anılacaktır) ile ürün satışı yapmak, altlarında gruplar oluşturarak oluşturulan grupların yapacağı satışlardan prim hakkı kazanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Üye olarak anılacak) arasında aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir. Üye yaptığı başvurunun Balböceği tarafından kabulü ile aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

1. Üye, BALBÖCEĞİ'nin hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, BALBÖCEĞİ'nin tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamı kullanmadan önce Balböceği'nin yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder.

2. Gerek üye ve gerekse oluşturacağı gruplarda yer alacak olan gerçek ve tüzel kişiler, hiçbir surette BALBÖCEĞİ'nin çalışanı, temsilcisi, bayii, acentesi veya şubesi değildir. Üye, bağımsız bir yüklenici olarak çalışacak olup, vergi ve tüm diğer yasal yükümlülükler bakımından kendi sorumluluğunu uhdesinde taşımaktadır. Üye çalışma grubu oluşturduğu takdirde, bağımsızlığının doğal sonucu olarak bu grupta yer alan gerçek veya tüzel kişilerle kendi iç ilişkisini tesis edecektir. Üyenin alacağı primlerde stopaj vergisini şirket karşılar. Prim uygulaması hiçbir suretle çalışma saatine ve şans unsuruna bağlı değildir. Üyeler, 4077 sayılı Kanun kapsamında tüketici addedilmekte olup sözleşmenin geri kalan kısmında tüketiciler üye olarak adlandırılacaktır.

3. İş bu Anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; Üye olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan varislerin ölümü takip eden bir ay içinde aralarından seçecekleri kişiye, devredilecektir. Bu konuda varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise, BALBÖCEĞİ'nin kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Şu kadar ki, bu konuda takdir yetkisi münhasıran BALBÖCEĞİ'ne ait olup, BALBÖCEĞİ varis veya varislerle ticari ilişkinin devamında yarar görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. 

4. Üye, BALBÖCEĞİ ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında BALBÖCEĞİ aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. BALBÖCEĞİ'in sırlarını 3. kişilere açıklayamaz. Üye şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. Üye, şirketten yazılı izin almadığı takdirde şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz. Üye, başka bir gruptaki Üyeleri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi altına geçiremez. Üye , BALBÖCEĞİ ile aynı sektörde (Tekstil,Mobilya) başka bir sistem (firma) ile çalışma yapabilir. Üye, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda BALBÖCEĞİ'in ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürecektir. 

5. Üye, sözleşmedeki 4. maddeye uymadığı takdirde şirket kendisine yazılı ihtarda bulunur. Şirketin ihtarında belirttiği süre sonunda Üyenin aynı durumu değişmemesi halinde bir aylık toplam prim hak edişi BALBÖCEĞİ tarafından kesilir. İkinci ihtar süresinin sonunda da Üye aynı durumuna devam ettiği takdirde BALBÖCEĞİ hiçbir ihtar süresi vermeksizin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip Üyeyi sistemden uzaklaştırma hakkına sahiptir. 

 

6. Üye, BALBÖCEĞİ'in namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Üye, BALBÖCEĞİ tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. BALBÖCEĞİ'in resmi web sitesinde(www.balbocegi.com) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan Üyenin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk Üyenin kendisine aittir.

7. BALBÖCEĞİ'nin onay verdiği miktarların üzerindeki kargo bedeli şirkete aittir. Üye tarafından teslim alınan ürünün üretimden kaynaklanan bir hatası tespit edildiğinde şirket tarafından yenisi ile değiştirilir. Şirket her bir ürünün Üye'ye satış fiyatlarını tek taraflı olarak saptamak ve değiştirmek hakkına haizdir.

8. BALBÖCEĞİ Üyenin siparişlerini karşılamak için kendi üretim ve temin imkânları çerçevesinde çaba gösterecektir. Ancak olağan/olağanüstü durumlardan dolayı şirket siparişleri karşılayamaz ise Üye şirkete karşı herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt eder. Bu tür durumlarda şirket, Üyenin yatırmış olduğu sipariş bedelini Üyenin belirttiği hesap numaralarına yatırmayı taahhüt eder.

9. Şirketin web sitesinden (www.balbocegi.com) doldurulan Üyelik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra hediyeler düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri Üyelerine vaat eder.

10. Üye, kendisine verilen site giriş şifresini 3.kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin Üye tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile Üyenin uğrayacağı herhangi bir zarardan BALBÖCEĞİ sorumlu tutulamaz.

11. Web üzerinden alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri www.balbocegi.com tarafından alınmaktadır. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CVV2 güvenlik numarası kesinlikle şirket personeli tarafından görülememektedir. Ayrıca bu kredi kart numaraları www.balbocegi.com tarafından saklanmamaktadır. 

12. Satın alınan ürün ambalajı açılmaksızın, kullanmadan, bozulmasına imkân vermeden ve yeniden satılabilirliğini etkilemeden teslim tarihinden itibaren (7) gün içinde iade edilebilir. Ancak iade nedeninin ayrıca yazılı olarak bildirilmesi ve ürünle birlikte faturanın da iadesi gerekmektedir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün gönderilecektir.

13. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş ve sair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade mutlak suretle, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Taşıma sırasında zarar görmüş ürünler teslim alınmamalı ve taşıma şirketine hasar ile ilgili bir tutanak tutturulmalıdır.

14. İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti Üye tarafından ödenecektir. İadesi yapılacak olan ürünler, BALBÖCEĞİ'in çalıştığı kargo şirketleri tarafından gönderilmek durumundadır. Üretimden kaynaklı hatalı, defolu ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 7 gün içerisinde BALBÖCEĞİ'in eline geçtiği taktirde kargo ücreti BALBÖCEĞİ tarafından karşılanacaktır. Aksi taktirde ücret Üye'ye aittir.

15. Üyelerin ay sonunda hak ettiği ekip cirosu primi, üyelik primi ve liderlik primi, ayrıca varsa ekstra prim ve hediyesi bir sonraki ayın ilk 2 işgünü içersinde hesabına aktarılır.

16. İşbu anlaşma, BALBÖCEĞİ'nin yazılı muvafakati olmadan herhangi bir 3. Şahsa devredilemez. Muvafakat verip vermemek münhasıran BALBÖCEĞİ'nin yetkisindedir. 

17. Üye, BALBÖCEĞİ tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesi olan www.balbocegi.com sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. BALBÖCEĞİ, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınını müteakip distribütör Üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder.

18. Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. BALBÖCEĞİ, işbu Anlaşma'nın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının Üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek taraflı olarak derhal fesih edebilir. BALBÖCEĞİ'in işbu feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır. 

19. Üye bu anlaşmayı BALBÖCEĞİ'ne yazılı olarak bildirmek suretiyle bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde BALBÖCEĞİ'nin de onayını alarak fesih edebilir.

20. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda Kayseri Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

İşbu Anlaşma, Üyenin BALBÖCEĞİ'nin resmi internet sitesinden Üyelik numarası ve şifresi aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir.

Copyright © 2009 BALBÖCEĞİ MARKETİNG Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Medyatör
Mevlana Mah. Velioğlu Cad. Dumrul Apt. No:31 Anaşehir / Talas / KAYSERİ